professional softwaretesters

Nationaal Archief

Certificaat van toegankelijkheid.

groene logo met drie sterren

De inspectie-instelling Qualityhouse BV heeft na inspectie van de betreffende internetpagina's van de certificaathouder Nationaal Archief vastgesteld dat de gekeurde pagina's van de website

www.gahetna.nl

op het moment van inspectie voldoen aan alle keuringseisen,
zoals door de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl
vastgesteld in het normatief document van juli 2007.

Scope van dit inspectiecertificaat:
Het inspectiecertificaat heeft betrekking op
alle pagina's van www.gahetna.nl.
(Disclaimer DigiD: http://www.drempelvrij.nl/disclaimer)

Inspectiedatum: 5 juli 2013
Certificaatnummer: Q142

Voor de inspectie-instelling,
Keurmerk RvA
E. P. Vissinga
Qualityhouse BV
www.qualityhouse.nl

Reageren op een website

Indien u van mening bent dat een website niet voldoet aan 1 of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan verzoeken wij u dit aan Qualityhouse te melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de websitebeheerder. Deze zal ervoor zorgdragen dat de website in overeenstemming met de richtlijnen wordt aangepast. Wanneer na een vastgestelde periode blijkt dat de website nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet, zal het bewijs van toegankelijkheid worden ingetrokken.

U wordt verzocht uw klacht zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Alleen dan is het mogelijk om de klacht te onderzoeken.

Klachtenformulier